Ada

Bir kýyýdan baktým dünyayaEllerimde tuz, avucumda sedefBir mavilik, bir açýklýkÖzgürlük hasretiYüreðime vuruyorNerede, nerede insanlar?Dünyayý güzellik kurtaracakBir insaný sevmekle baþlayacak herþeyO üzüntü birden gelirYaðmurlu havalardaYeniden kuararým dünyayý benKederlerleKimseler aþýk deðil mi bu þehirdeDünyayý güzellik kurtaracakBir insaný sevmekle baþlayacak herþeyHva, martýlar, ýþýklý þehirSarhoþ ediyor beni yosun kokusuHilesiz kucaklamak istiyorumDünyayý, þehri ve seniDünyayý güzellik kurtaracakBir insaný sevmekle baþlayacak herþey

Leave a Comment

Categories